Bruksvilkår

Gjeldende fra: 4.04.2021


Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du kriteriene for bruk av kurs i regi av Reiselykke Media. 


Følgende policy og kriterier, i tillegg til åndsverklov og andre gjeldende regler, gjelder for bruk av nettsiden og kursvirksomheten:


  • Du anerkjenner at innholdet på denne nettsiden er kun for din personlige bruk og tilgang til kursene er i henhold til avtale. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, poste, overføre, distribuere eller laste ned noe uten eksplisitt avtale med Reiselykke Media.


  • Alt innhold på nettsiden er regulert av Åndsverkloven og kopibeskyttet.


  • Ved å registrere deg på nettsiden, aksepterer du å motta eventuelle e-poster, varslinger og/eller oppdateringer fra Reiselykke Media.


  • Dersom du sender inn oppgaver, eksempler, forslag eller kommentarer m.m., i form av tekst, artikler, bilder, video eller annet innsendt materiale, kan dette benyttes av Reiselykke Media i markedsøyemed uten kompensasjon.


  • Kursvirksomheten til Reiselykke Media benytter Teachable som system, som er et anerkjent og ofte benyttet kursutviklingssystem. Slik begrenser vi etter beste evne uønsket tilgang til data eller filer. Men ingen systemer er ufeilbare og bruken av nettsiden er på eget ansvar.


  • Ved å bruke nettsiden aksepterer du Reiselykke Medias og Teachables vilkår for personvern (policy). 


Les mer i vår personvernerklæring her


Ansvarsfraskrivelse yogakurs


Kursene det undervises i i regi av Reiselykke Media er fortrinnsvis utviklet for nybegynnere og ment som enkle øvelser for uerfarne yogier.

Reiselykke Media anbefaler å avklare med lege før du begynner med yoga eller forsøker nye øvelser du ikke er kjent med fra før.

Dersom du kjøper et yogakurs i regi av Reiselykke Media, er du enig i at du deltar på egen risiko, at du frivillig gjennomfører øvelsene som blir illustrert, tar ansvar for eventuelle skader selv og fristiller Reiselykke Media eller yogalærer fra eventuelle krav knyttet til uhell eller skader i forbindelse med yogakurset/yogakursene.

Reiselykke Media er ikke en medisinsk organisasjon og yogalæreren bak kursene er ikke utdannet lege eller helsepersonell. Vi tilbyr ikke medisinske råd og kan ikke stille diagnose.

Alle forslag til øvelser, bevegelser og utstyr benyttet i yogastillinger illustrert og foreslått gjennom kurset/kursene er forslag. Du velger selv og tar selv ansvar for å gjennomføre kurset, hvilke øvelser du gjør og vet at det ikke stilles krav til deg om å gjennomføre øvelser du ikke selv velger å gjøre.

Kontaktinfo

Dersom du har spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt på e-post: [email protected]