Vilkår og ansvarsfraskrivelse

Kursene det undervises i i regi av Reiselykke Media er fortrinnsvis utviklet for nybegynnere og ment som enkle øvelser for uerfarne yogier. 

Reiselykke Media anbefaler å avklare med lege før du begynner med yoga eller forsøker nye øvelser du ikke er kjent med fra før.

Dersom du kjøper et yogakurs i regi av Reiselykke Media, er du enig i at du deltar på egen risiko, at du frivillig gjennomfører øvelsene som blir illustrert, tar ansvar for eventuelle skader selv og fristiller Reiselykke Media eller yogalærer fra eventuelle krav knyttet til uhell eller skader i forbindelse med yogakurset/yogakursene.

Reiselykke Media er ikke en medisinsk organisasjon og yogalæreren bak kursene er ikke utdannet lege eller helsepersonell. Vi tilbyr ikke medisinske råd og kan ikke stille diagnose. 

Alle forslag til øvelser, bevegelser og utstyr benyttet i yogastillinger illustrert og foreslått gjennom kurset/kursene er forslag. Du velger selv og tar selv ansvar for å gjennomføre kurset, hvilke øvelser du gjør og vet at det ikke stilles krav til deg om å gjennomføre øvelser du ikke selv velger å gjøre.

Ved kjøp av kurs aksepterte du vilkårene som du fant beskrevet her.